Vi hyr ut lokaler till föreningar, företag & privatpersoner för kurser, föredrag familjehögtider mm

 

Åtta föreningar

Kulturhuset Silvénska villan är en idéell förening som i sin tur består av ett antal olika föreningar, nämligen Samlarklubben Olof Trätälja, Säffle Fotoklubb (vilande), Säffle Konstförening, Säffle Slöjd- och Hantverksgrupp, Säfflebygdens Trädgårdssällskap, Visklubb -67, Säffle Jazzclub,
Säffle - Åmål djurskyddsförening.

Kulturhuset Silvénska villan hyr av Säffle kommun och svarar bl a för alla inventarieinköp, möblering, uthyrningar mm.

Många konstutställningar, hantverksmässor, vis- och jazzaftnar, konserter, julbord mm har anordnats i Silvénska villan under åren. Mer och mer har villan kommit att användas för kurser och konferenser samt möten och sammanträden av olika slag med politiska och idéella föreningar.Lördagscafé 18 nov kl 11.00
FGJ.
Frank Andresen, Göran Lindström, Jonny Nilsson