Välkommen till Visklubb -67

Visklubb -67 i Säffle bildades 1967 och är landets äldsta visklubb med sina snart 53 år. Verksamheten omfattar såväl besök av kända artister som egna program med visklubbens förmågor. Varje år anordnar visklubben ett 20-tal visaftnar, caféprogram, temakvällar och en allsångsafton.

Just nu ligger verksamheten helt nere p.g.a pågående coronapandemin. Tidigast till hösten hoppas vi kunna återuppta våra program igen.

Bli medlem!

Som medlem stödjer du vårt arbete med att levandegöra och vidmakthålla intesset för den svenska vistraditionen.
Du får dessutom förmåner som:
* Lägre biljettpris
* Inbjudan till Vårsoarén i maj och Visor & glögg i december, som enbart är öppna för våra medlemmar.
* Information hem via mail eller brev.
Medlemsavgift: 150:- Plusgiro 84 44 67-1

Kontaktpersoner:

Anders Falk, ordförande
070-396 07 62
an.falk@telia.com

Per Nilsson, kassör
073-672 03 79
p.g.nilsson@outlook.com