Föreningar


 

Kulturhuset Silvénska villan (Husföreningen Silvénska villan)är en idéell förening som i sin tur består av ett antal olika medlemsföreningar, nämligen Samlarklubben Olof Trätälja, Visklubb -67, Seffle Jazz club
Säffle Slöjd- och Hantverksgrupp, Säfflebygdens Trädgårdssällskap och
HjärtLung Säffle.

Entré Kulturhuset Silvénska.
Entré Kulturhuset Silvénska.