Föreningar


 

Kulturhuset Silvénska villan (Husföreningen Silvénska villan)är en idéell förening som i sin tur består av ett antal olika medlems föreningar, nämligen Samlarklubben Olof Trätälja, Säffle Konstförening,
Visklubb -67, Seffle Jazzclub, Säffle Slöjd- och Hantverksgrupp,
Säfflebygdens Trädgårdssällskap.
 

Entré Kulturhuset Silvénska.
Entré Kulturhuset Silvénska.