Samlarklubben Olof Trätälja.

Samlarklubben Olof Trätälja brukar anordna flera olika mässor under året. 
Den första av klubbens tre samlarmässor är den traditionella samlarmässan på Kulturhuset Silvénska, förutom denna på våren anordnar även klubben samlarmässorna i bodarna i Värmlands Nysäter och även den på Medborgarhuset i Säffle, alla dessa brukar dra en relativt stor publik, tillsammans under året brukar det bli
6 - 7000 besökare.
Samlarklubben Olof Trätälja har också ett vårprogram att genomföra, nu när årsmötet är genomfört, med sina val av styrelse och kommiterande så är det en resa till Sundsbergs Gård i Sunne som är närmast på tapeten, sedan i maj blir det en kortare resa, då med både båt och bil, kosan ställs till Lurö.


Kurt Karlsson


 

Om du skulle vilja veta mer om oss eller bli medlem, ring någon av oss:

Samlarklubben Olof Trätälja  

Lillvor Bergh telefon 0533-418 72

Kurt Karlsson telefon 0533-120 26